ΜΕΘΟΔΟΣ


ΜΕΘΟΔΟΣ

notebookΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Για τον σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής, στην πρώτη συνεδρία πραγματοποιείται λήψη ιατρικού ιστορικού και αξιολόγηση εξετάσεων, καταγραφή φαρμακευτικής αγωγής, καταγραφή διατροφικών συνηθειών και προτιμήσεων, καθώς και αξιολόγηση σωματικών τιμών με ειδικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας (ύψος, βάρος, λιπώδης ιστός, σπλαχνικό λίπος, μυική μάζα, ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια υγρά σώματος, βασικός μεταβολικός ρυθμός).

Ταυτόχρονα, γίνεται συζήτηση για την καθημερινότητα του ενδιαφερόμενου (ωράρια εργασίας, φυσική δραστηριότητα και άσκηση, πρόσβαση σε τρόφιμα) προκειμένου το πρόγραμμα διατροφής να είναι όσο το δυνατόν πιο πρακτικό για τον ίδιο, αλλά και για το οικογενειακό περιβάλλον που συχνά στηρίζει την προσπάθεια.

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ

Στη διάρκεια της διαδρομής προς τον τελικό μας στόχο, είναι απαραίτητος ο τακτικός επανέλεγχος. Στις συνεδρίες αυτές, γίνεται συζήτηση για τα θετικά αποτελέσματα που επετεύχθησαν ή τις δυσκολίες που προέκυψαν, ελέγχονται εκ νέου οι απαραίτητες σωματικές τιμές και γίνεται ανανέωση / προσαρμογή του προγράμματος διατροφής. Η συχνότητα και ο αριθμός των συνεδριών επανελέγχου εξαρτάται από το είδος του περιστατικού.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Απαραίτητο κομμάτι στη διαδικασία της διατροφικής υποστήριξης είναι η εκπαίδευση του ενδιαφερόμενου σε βασικά ή περισσότερο ειδικά θέματα διατροφής. Με κατανοητό λόγο, γίνεται επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο δουλεύει ο ανθρώπινος μεταβολισμός, καθώς και το πώς επιδρούν στην υγεία μας οι διάφορες ομάδες τροφίμων και τα θρεπτικά συστατικά τους.

Ως αποτέλεσμα, επιτυγχάνουμε καλύτερη συμμόρφωση με το πρόγραμμα διατροφής, αλλά και μια συνειδητή αλλαγή στη συμπεριφορά απέναντι στο φαγητό και την επιλογή τροφίμων. Συνεπώς, με βοήθημα τις γνώσεις αυτές, οδηγούμαστε σε μόνιμη λύση του προβλήματος.

Social Share Toolbar