ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Στα πλαίσια ενημέρωσης του κοινού σε θέματα διατροφής, διοργανώνονται κατόπιν συνεννόησης ομιλίες σε σχολεία, αθλητικούς συλλόγους, κλινικές, προσωπικό εταιρειών κτλ. Οι ομιλίες συνοδεύονται από το αντίστοιχο οπτικό υλικό (παρουσίαση Power Point, φυλλάδια).

Social Share Toolbar